Privacy beleid
 
Uw privacy is erg belangrijk voor KoBa Projects.
Voortaan wordt die nog beter beschermd door de General Data Protection Regulation – GDPR (Europese Verordening Gegevensbescherming).
Hieronder vindt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

KoBa Projects, Bunderswijk 7, 8720 Dentergem, België neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten die worden aangeboden door KoBa Projects.
 
DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de gegevens die door U werden doorgegeven in kader van de uitvoering van onze diensten. Deze gegevens omvatten: naam, adres, email-adres en btw-nummer.
 
HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN
De bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze diensten te garanderen (inclusief garanties) en de nodige wettelijke fiscale bewaartermijnen.
 
WAT WIJ DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN
De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Daarom hebben wij geschikte administratieve, technische en materiële maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.
 
MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN
Gegevens worden niet aan derden verstrekt indien dit niet nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 
UW RECHTEN
U hebt onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen hiervan.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KoBa Projects, Bunderswijk 7, 8720 Dentergem, België of via info@kobaprojects.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.